zaterdag 1 juni 2013

Vanwaar dit blog?

Eind 2011, nu anderhalf jaar geleden, leverde ik mijn eerste bijdragen aan de site van jeugdschaakclub SC de Paardensprong te Groningen. Het was een serie van zes achtereenvolgende stukken over het Groninger Schaakfestival waaraan ik samen met Eelke, en nog vier andere (jeugd)leden van de Paardensprong, in die dagen deelnam.

Met enige regelmaat, soms met langere tussenpozen, schreef ik in de periode erna voor de site verslagen van diverse schaakevenementen: regionale en nationale toernooien - meestal toernooien voor de jeugd, andere keren ook voor volwassenen -, soms was het slechts een partijtje op straat. Altijd was Eelke deelnemer, en ik - als (schaak)vader - naast toeschouwer soms ook zelf speler. De uitdaging in mijn verslaggeving was er een mooi en leesbaar verhaal van te maken, in het beste geval met enige (zelf)relativering en wat humor (al is het natuurlijk de lezer die oordeelt...).

Vanaf heden ga ik deze schrijf activiteiten voortzetten op een eigen weblog. De reden hiervan is dat ik zodoende vrijer ben in het schrijven van de verslagen c.q. verhalen. Enerzijds hoeven ze niet altijd meer een verbinding te hebben met de Paardensprong - al zal die er in de toekomst vaak nog zeker zijn. Anderzijds voel ik mij niet langer 'bezwaard' de site van de Paardensprong te gebruiken als podium voor een 'privé hobby'.

Tja, hoe begin je een weblog? De afgelopen weken heb ik het Paardensprong archief doorgespit op mijn geesteskinderen en een deel daarvan heb ik in deze weblog verzameld. De originele artikelen zijn op deze blog post-gedateerd (c.q. geantedateerd, het is maar hoe je het bekijkt) naar een datum in 2013: die van 2011 (de Schaakfestival stukken) naar maart, en die van de jaren 2012 en 2013 respectievelijk naar april en mei. Steeds heb ik een verwijzing opgenomen naar het origineel op de Paardensprong site. Behoudens spellings- en wat stijlcorrecties zijn de artikelen qua tekst praktisch onveranderd overgenomen, hier en daar heb ik wijzigingen aangebracht in de foto's of onderschriften.

Het moment van de start van deze blog is niet geheel toevallig gekozen. Aan de ene kant is er bijna het eind van het schaakseizoen. Een seizoen dat, wat betreft nationale toernooien, op 25 mei j.l. op een schitterende en unieke wijze werd afgesloten met het Nederlands kampioenschap voor E-teams van de Paardensprong. Uniek, niet alleen vanwege de overmacht waarmee dit gepaard ging, maar nog meer vanwege de jonge leeftijd van de club die in het jaar 2006 met een groepje van 8 kinderen van start ging. Ook vanaf deze plaats de felicitaties voor die dubbele en grootse prestatie!

Aan de andere kant dienen nieuwe evenementen zich aan. Dit weekend al is er het Basamro Chess tournament in Rotterdam. Over uniek gesproken. De wijze waarop het logistiek bedrijf en sponsor Basamro dit internationale jeugdschaaktoernooi op de kaart zet is ronduit overweldigend - zie de aankondigingen hiervan. In de maanden juli en augustus zijn er de diverse zomertoernooien zoals het ONJK in Borne. Daarnaast doemt aan de horizon (eind september) het Europees Kampioenschap jeugdschaken in Budva (Montenegro) op, een toernooi waarvoor Eelke zich geplaatst heeft.

Dit weblog betekent geen afscheid van de Paardensprong. Allesbehalve! De nadruk bij het schrijven zal uiteraard liggen op de blog, maar daarmee zijn incidentele schaakverslagen voor de Paardensprong site niet noodzakelijk verleden tijd. Desalniettemin wil ik de Paardensprong dank zeggen voor de mogelijkheid die mij geboden werd én de inspiratie die de club mij gaf tot het schrijven van mijn 'schaakvaderverhalen' in de afgelopen anderhalf jaar.

Door het verzamelen van de oude Paardensprong artikelen in de blog, heeft deze bij aanvang meteen al een zekere omvang aangenomen. De verwachting is niet dat die in de komende maanden in dezelfde mate zal aangroeien. Het is ook afwachten in hoeverre mijn eigen weblog eenzelfde inspiratiebron zal vormen als de Paardensprong site voorheen. We hopen er het beste van.

Ik wens de lezer veel leesplezier.